top of page

VÅR BERÄTTELSE

Invandrarföreningarnas Samorganisation (Inva-Sam) startade 1975 och har sedan dess verkat för att tillvara ta föreningars intresse i arbetet med integration och inkludering. Inva-Sam har idag ett 40 tal medlemsföreningar utspridda över hela Helsingborg och ett nära samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen i Helsingborg Stad i frågor rörande trygghet, stadsdelsutveckling, bryta isolering och bistå invånaren att komma närmare egen försörjning. Allt detta tillsammans med medlemsföreningar och andra samarbetspartners.

VAD VI GÖR

Detta arbetar vi med för att göra skillnad

FÖRENINGSSTÖD

TRYGGHETSARBETE

STADSDELSUTVECKLINGSARBETE

ARBETSMARKNADSINSATSER

BRYTA ISOLERING & FRÄMJA SPRÅKUTVECKLING

bottom of page